Facebook   Twitter   LinkedIn

Uttalelser om Tenk deg glad! Håndbok fra noen av de mest anerkjente fagpersoner innenfor kognitiv terapi


Denne boken utmerker seg. Enhver som opplever følelsesmessige påkjenninger (det vil si alle), vil finne denne boken uvurderlig. I sin fortrolige, levende og åpenhjertige stil presenterer dr. Burns en mengde nyttige øvelser. Marvin Goldfried, professor i psykologi og psykiatri


Omslaget til Tenk deg glad! Håndbok om kognitiv terapi mot angst og depresjon

Bestille boken

Språk: Norsk (bokmål) Sideantall: 670 Ved kjøp direkte fra forlaget koster boken kr 293,-. Gratis frakt. Veiledende pris i vanlig bokhandel er kr 389,- Trykk på bestillingsknapp nedenfor for kjøp direkte fra forlaget. Faktura blir vedlagt boken. Forlaget setter pris på lenker til https://angst-depresjon.no , og det er ikke nødvendig å spørre om tillatelse. Stillingsbetegnelsene til fagpersoner som har uttalt seg om boken til Burns gjaldt da uttalelsene ble avgitt og kan ha endret seg senere.ISBN:9788291117669 Første gang utgitt i Norge i 2005.

Bestill fra forlaget her

Norske fagpersoners uttalelser om boken

”Boken er et effektivt hjelpemiddel til å forebygge og behandle angst og depresjoner. Jeg anbefaler boken både til pasienter og deres pårørende og til leger, psykologer og andre."
- Professor emeritus dr.med. Fred Holsten, spesialist i psykiatri ved Universitetet i Bergen

"Gode, vitenskapelig funderte selvhjelpsbøker er viktige helpemidler i arbeidet med å helbrede psykiske lidelser, og det er gledelig at denne viktige boken nå er tilgjengelig på norsk."
– dr.med. Egil W. Martinsen, tidligere overlege og forskningsleder ved Modum Bad og tidligere leder av Norsk Forening for Kognitiv Terapi

Det er sjelden at effekten av selvhjelpsbøker kan vitenskapelig dokumenteres. Tenk deg glad! Håndbok er en av de få selvhjelpsbøkene som det er utført forskning på. Sitert fra psykologtidskriftet.no(2012):

"David Burns’ «Feeling good» (1980) har vært brukt i flere studier. (En senere bok oversatt til norsk er «Tenk deg glad» («The feeling good handbook», Burns, 2005.) En studie sammenlignet en gruppe mildt og moderat deprimerte personer som leste «Feeling good», med en annen gruppe som leste Victor Frankls (1959) «Man’s search for meaning» (Scogin et al., 1987). Deltakerne hadde kontakt med helsepersonell i ukentlige fem-minutters telefonsamtaler. Hensikten var å se om det var lesing i seg selv eller type litteratur som var av betydning for effekten. Resultatet viste bedring i depressive plager for de som leste selvhjelpsboken (n = 10), men ingen bedring for de som leste boken til Frankl (n = 8) og en kontrollgruppe som ikke leste noe (n = 11)."
Artikkelen sitatet er hentet fra ble forfattet av Torkil Berge og Arne Repål:

- Torkil Berge, spesialist i klinisk psykologi, fagutviklingsrådgiver ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet sykehus i Oslo. Berge var tidligere leder av Norsk Forening for Kognitiv Terapi og redaktør av Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

- Arne Repål, spesialist i klinisk psykologi, godkjent veileder i kognitiv terapi. Spesialrådgiver OU ved Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Sykehuset i Vestfold HF. Han er også redaktør for Tidsskrift for kognitiv terapi.

Utenlandske fagpersoners uttalelser om boken

”Viderefører de meget nyttige metodene i Feeling Good til mange andre viktige områder i livet. Klar, systematisk og kraftfull.”
- Albert Ellis, Ph.D., president ved Institute for Rational-Emotional Therapy og forfatter av A New Guide to Rational Living

”Hvis du leter etter fornuftige og effektive råd om hvorledes du kan gjøre små eller store endringer i livet ditt, da er dette boken for deg.”
- Robert L. Leahy, Ph.D., direktør ved Center for Cognitive Therapy, New York

”Det beste av hva moderne psykiatri kan tilby mennesker som lider av angst, depresjon og ekteskapelige problemer.”
- M. Anthony Bates, Ph.D., klinisk psykolog, Dublin, Irland

”Denne boken utmerker seg. Enhver som opplever følelsesmessige påkjenninger (det vil si alle), vil finne denne boken uvurderlig. I sin fortrolige, levende og åpenhjertige stil presenterer dr. Burns en mengde nyttige øvelser.”
- Jackie Persons, Ph.D., Assosiate Clinical Professor ved Departement of Psychiatry, University of California, San Francisco, og direktør ved San Francisco Bay Area Center for Cognitive Therapy

Dr. Burns har gjort det igjen. Han har gitt oss klart beskrevne og praktiske veiledninger for hvorledes vi skal behandle frykt, angst, panikkanfall, tendens til å utsette arbeidsoppgaver, og kommunikasjonsproblemer ... Uvurderlig!”
- Marvin Goldfried, professor i psykologi og psykiatri ved State University of New York, Stony Brook.
+