INFORMASJON OM PERSONVERN - PERSONVERNERKLÆRING


Denne personvernerklæringen beskriver hvordan DANOR Forlag AS samler inn og bruker personopplysninger for kundene.

Behandlingsansvarlig
Daglig leder i DANOR Forlag AS er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger i virksomheten.

Informasjonskapsler
Informasjonskapsler brukes av de fleste nettsteder. En informasjonskapsel er et dataprogram i form av en liten tekstfil som lagres på datamaskinen din med mindre du har deaktivert informasjonskapsler i webleseren din.

Vi bruker følgende informasjonskapsler:
Tredjepart
Reklameleverandører som vi engasjerer bruker informasjonskapsler for å spore klikk på annonser, annonsevisninger og konverteringer. Vår nettleverandør kan samle inn statistikk over typen datamaskin, IP-adressen til den enkelte datamaskin og webleseren som maskinen bruker som har besøkt nettstedet vårt. Dessuten tidspunkter og hyppigheten av besøk på ulike sider.

Deaktivere og slette informasjonskapsler:
I nettleseren du bruker kan du velge om du vil akseptere informasjonskapsler. Der kan du også slette informasjonskapslene. En nærmere forklaring finner du under «hjelp» i nettleseren, eller du kan følge denne lenken til Netthjelp: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

Behandling av personopplysninger i DANOR Forlag AS
Vi selger ikke eller bytter ikke bort personopplysninger til andre utenfor vårt firma.
Hvis du ønsker å endre, å slette, eller har andre spørsmål om behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte oss på danor.forlag@online.no
Vår behandling av personopplysninger skjer i samsvar med personopplysningsloven, bokføringsloven og annet relevant regelverk. I denne personvernerklæringen finner du informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor disse samles inn, hva de brukes til og hvilke rettigheter du har som registrert hos oss.

Hvorfor og hva slags personopplysninger samler vi inn
Når du bestiller bøker fra DANOR Forlag AS registrerer vi kun personopplysningene navn, postadresse og e-postadresse. Dessuten boktitler og antall bøker som bestilles samt tidspunktet for bestilling. Vi registrerer også når utsendte bøker blir betalt og tidspunkter for eventuelt utsendte purringer på ubetalte fakturaer. Vi registrerer når kunden har gitt sitt samtykke til å motta informasjon om bøker vi tilbyr. De nevnte opplysningene er nødvendige for at vi skal kunne gi informasjon om bøkene våre og gjennomføre salg.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.  
For å ta i bruk dine rettigheter sender du en e-post til: danor.forlag[at]online.no
Du kan til enhver tid trekke tilbake dine samtykker for behandling av personopplysninger hos oss.
Mottar du nyhetsbrev og ønsker å melde deg av kan du gjøre det ved å følge linken i slutten av brevet.
Vi vil svare på dine henvendelser til oss snarest mulig, og senest innen 30 dager.
Du må bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før du kan bruke dine rettigheter overfor oss fordi vi må være sikre på at du er den du utgir deg for å være.

 Utlevering av personopplysninger til andre
Personopplysninger blir ikke gitt videre til andre uten at det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være et uttrykkelig samtykke fra deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss gi slik informasjon.
Databehandlere vi bruker:
Domeneshop.no er vår nettleverandør, men nettstedet er bygget av DANOR Forlag.
I tilleg til DANOR Forlag AS deltar følgende firmaer i forsendelsen av våre bøker til kundene:
Posten
Forlagssentralen ANS

Den Norske Bank (DNB) håndterer betalinger for oss

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?
Personopplysninger slettes så snart rettslige forpliktelser er oppfylt, blant annet plikten til å føre regnskap.
Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker tilbake ditt samtykke. Personopplysninger som vi behandler i forbindelse med salg eller kjøpsavtale du har med oss, slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Din rett til å klage
I tilfelle du mener at vi ikke behandler personopplysninger riktig, kan du sende klage til: danor.forlag[at]online.no.
Fører ikke dette fram, kan du klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjon finner du på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no