Facebook   Twitter   LinkedIn

Fra innledningen til Tenk deg glad! Håndbok


Kognitiv terapi har vist seg å være den mest effektive behandlingsmåten for depresjon og angst som finnes, både i et kort og i et langt tidsperspektiv. David D. Burns
Omslaget til Tenk deg glad! Håndbok om kognitiv terapi mot angst og depresjon

Bestille boken

Språk: Norsk (bokmål) Sideantall: 670 Ved kjøp direkte fra forlaget koster boken kr 293,-. Gratis frakt. Veiledende pris i vanlig bokhandel er kr 389,- Trykk på bestillingsknapp nedenfor for kjøp direkte fra forlaget. Faktura blir vedlagt boken. Forlaget setter pris på lenker til https://angst-depresjon.no , og det er ikke nødvendig å spørre om tillatelse. Stillingsbetegnelsene til fagpersoner som har uttalt seg om boken til Burns gjaldt da uttalelsene ble avgitt og kan ha endret seg senere.ISBN:9788291117669 Første gang utgitt i Norge i 2005.

Bestill fra forlaget her

Fra bokens innledning skrevet av David D. Burns spesielt til norske lesere

... Etter at jeg var ferdig med spesialistutdanningen som psykiater, arbeidet jeg i flere år med forskning i biologisk psykiatri, et fag som er veldig populært i dag. Grunntanken var at depresjon og angst oppstår som følge av en kjemisk ubalanse i hjernen, og at man kunne helbrede pasienter ved hjelp av antidepressiver som øker nivåene av visse kjemiske substanser i hjernen, særlig serotonin, et av de kjemiske stoffene som formidler signaler mellom nervene. Teorien virket lovende, for den ga en klar og enkel forklaring på årsaken til emosjonelle lidelser, og den gjorde behandlingen enkel. Alt du trengte å gjøre var å skrive ut resepter på de riktige medisinene, så ville pasienten bli frisk. Etter hvert ble jeg imidlertid klar over at denne behandlingsmåten medførte to problemer. For det første kunne jeg ikke finne noen entydige eller troverdige beviser på at depresjon, angst eller andre psykiske lidelser faktisk oppsto som følge av en kjemisk ubalanse i hjernen. For det andre fant jeg ingenting i min egen forskning som kunne støtte opp om teorien om at en økning av serotoninnivåene i hjernen ville kunne helbrede depresjon eller angst. Jeg ga antidepressiver og andre medisiner til et stort antall pasienter, men de fleste av dem ble ikke friske. Noen få hadde stor nytte av denne behandlingen, noen opplevde en viss bedring, men mange hadde liten eller ingen nytte av den. Jeg ble klar over at jeg trengte noe mer enn bare piller hvis jeg skulle hjelpe pasientene mine til å overvinne sin depresjon og angst og gi dem tilbake følelsen av selvrespekt og glede i dagliglivet. I mange år prøvde jeg ut forskjellige typer samtaleterapi som et supplement til medisinene jeg skrev ut resept på, men disse metodene var heller ikke særlig effektive. Dette var den konvensjonelle typen av samtaleterapi, der pasientene gir uttrykk for sine følelser av verdiløshet, angst og sinne, mens terapeuten lytter og gir sin støtte. Pasientene ga nok uttrykk for følelsene sine, men det var sjelden de ble noe bedre av det. Kanskje kjenner du selv noen som i lengre tid har gått i slik terapi uten å oppleve noen vesentlige endringer.

Kognitiv terapi

Så fikk jeg kjennskap til kognitiv terapi, en helt ny tilnærmingsmåte som baserte seg på tre enkle ideer:

1. Du føler slik du tenker. Følelsene dine er mer et resultat av tankene dine enn av hva som faktisk skjer med deg. Denne tanken kan spores helt tilbake til den greske filosofen Epiktet. For nesten to tusen år siden skrev han: ”Folk blir foruroliget, ikke av tingene som omgir dem, men av den oppfatningen de har av disse tingene.” Det er med andre ord tankene dine – ”kognisjonene” – som skaper følelsene dine. Og når du føler deg oppskaket, oversvømmes sinnet ditt av negative tanker. Hvis du føler deg deprimert, vil du kanskje rakke ned på deg selv med tanker som ”jeg er ikke noe tess”, ”jeg burde føle meg bedre enn det jeg gjør”, eller ”jeg blir aldri noe bedre; jeg er et håpløst tilfelle!” Hvis du har angst eller føler panikk, vil du antakelig si til deg selv at du er i fare, og at noe fryktelig er i ferd med å skje.

2. Depresjonen er verdens eldste bedrager. De negative tankene som gjør deg oppskaket, synes å være helt reelle og troverdige, men i virkeligheten er de nesten alltid ytterst forvrengte og ulogiske. Når du er deprimert eller har angst, forteller du deg selv ting som egentlig ikke er sanne. I denne boken vil du få kjennskap til ti vanlige ”tankefeller” som utløser depresjon, angst og sinne. Blant disse er alt-eller-intet-tenkning, emosjonell resonnering, burde-skulle-må-utsagn og bebreiding, for å nevne noen få.

3. Når du endrer din tenkemåte, kan du endre måten du føler på. Du kan overvinne de negative følelsene og komme deg ut av din triste sinnsstemning – i mange tilfeller veldig raskt – når du lærer deg å avsløre løgnen i de forvrengte, negative tankene som gjør at du føler deg elendig. Kognitiv terapi er basert på den bibelske forestillingen om at ”sannheten skal frigjøre dere”. Da jeg første gang fikk høre om disse ideene, virket de nesten for gode til å være sanne, og de forekom meg å være enkle inntil det naive. Jeg var overbevist om at slike teknikker aldri ville ha noen effekt på mine pasienter, som hadde slike alvorlige lidelser. Men jeg bestemte meg for å prøve ut den nye metoden på noen av de vanskeligere tilfellene jeg behandlet, bare for å overbevise meg selv om at den ikke ville fungere. Men det gjorde den. Jeg så pasienter gjøre fremskritt som det ellers ville ha tatt årevis å oppnå, og i mange tilfeller flere tiår med lidelser å komme seg ut av. Når de begynte å friskne til, opplevde de plutselig en voldsom gledesfølelse. Mange fortalte at det var som å bli født på ny. Nå har det gått tretti år, og metodene er like nyttige og har like stor helbredende virkning som da jeg først begynte å arbeide med dem på 1970-tallet. Selv om den kognitive terapien var ukjent den gang Feeling Good ble utgitt første gang i 1980, er den i dag den mest praktiserte formen for psykoterapi i USA, og den er blitt den formen for psykoterapi som det er gjort mest forskning på i historien. Kognitiv terapi har vist seg å være den mest effektive behandlingsmåten for depresjon og angst som finnes, både i et kort og i et langt tidsperspektiv. Jeg synes det er en god nyhet at vi nå har medisinfrie metoder for behandling av depresjon og angst. De seneste studiene indikerer at kognitiv terapi, og ikke medisiner, burde være den høyest prioriterte metoden i behandling av milde, moderate og alvorlige depresjoner. Resultatene viser at kognitiv terapi er overlegen i forhold til behandling med medisiner*. Det er imidlertid ikke snakk om et enten-eller. Noen kan ha nytte av å bruke medisiner, ja, de kan til og med redde liv, og det er absolutt mulig å kombinere medisinbehandling med bruken av de nye, medisinfrie teknikkene som er beskrevet i denne boken. Finnes det så noe bevis for at en bok som denne kan være til hjelp for deg, eller for en du har kjær, dersom du lider av depresjon? I en serie kontrollerte studier gjorde dr. Forrest Scogin og hans kolleger ved University of Alabama nylig en undersøkelse av de antidepressive virkningene bruken av Tenk deg glad! Håndbok hadde for pasienter som led av alvorlige depresjoner.