Facebook   Twitter   LinkedIn

Forord til norsk utgave av Tenk deg glad! Håndbok 


En av de mest brukervennlige og effektive selvhjelpsbøkene som noensinne er skrevet, er den du nå har i hendene. Egil W. Martinsen
Omslaget til Tenk deg glad! Håndbok om kognitiv terapi mot angst og depresjon

Bestille boken

Språk: Norsk (bokmål) Sideantall: 670 Ved kjøp direkte fra forlaget koster boken kr 293,-. Gratis frakt. Veiledende pris i vanlig bokhandel er kr 389,- Trykk på bestillingsknapp nedenfor for kjøp direkte fra forlaget. Faktura blir vedlagt boken. Forlaget setter pris på lenker til https://angst-depresjon.no , og det er ikke nødvendig å spørre om tillatelse. Stillingsbetegnelsene til fagpersoner som har uttalt seg om boken til Burns gjaldt da uttalelsene ble avgitt og kan ha endret seg senere.ISBN:9788291117669 Første gang utgitt i Norge i 2005.

Bestill fra forlaget her

Forord til den norske utgaven skrevet av Egil W. Martinsen, tidligere overlege Modum bad

Utviklingen av kognitiv terapi startet i USA på slutten av 1960-tallet, som et alternativ til psykoanalysen. Psykiateren Aaron T. Beck regnes som metodens grunnlegger. Han er læremesteren til David Burns, og de har begge bidratt i videreutviklingen av behandlingsmetoden. Kognitiv terapi ble først benyttet ved depresjon, etter hvert også ved angstlidelser, og den anvendes nå ved de fleste psykiske lidelser. Effektiviteten av kognitiv terapi er blitt godt vitenskapelig dokumentert. I Norge har interessen for kognitiv terapi vært økende i de siste ti årene, og mange norske behandlere bruker nå denne behandlingsmetoden. I kognitiv terapi rettes fokus på hvordan vi tenker og hva vi gjør, våre tanker og vår atferd. Angst, depresjon og andre negative følelsesmessige tilstander vedlikeholdes av negative tanker og uhensiktsmessig atferd. Mennesket har ikke mulighet til å forandre følelsene direkte. Det hjelper ikke å be en deprimert person om å få opp humøret, eller oppfordre en engstelig person til ikke å være redd. Men vi kan endre følelsene ved å endre våre tanker og vår atferd. I kognitiv terapi legges det stor vekt på at pasientene deltar aktivt i behandlingen. De må gjøre arbeidsoppgaver mellom timene. Behandlerens rolle ligner på rollen til en idrettstrener, en coach. Vi vet alle at en idrettsutøver ikke kan bli mester bare ved å snakke med treneren. Tilsvarende blir engstelige og deprimerte pasienter vanligvis ikke friske av bare å snakke med sine behandlere. Egen innsats er nødvendig. Ved å diskutere og planlegge sammen med en trener eller behandler, kan arbeidet bli mer målrettet, og sannsynligheten for et godt teamarbeid og et vellykket resultat øker.

Selvhjelpsbøker

En vanlig arbeidsoppgave er å be pasienten lese om sin psykiske lidelse og om behandlingen. Jo mer pasienten vet, desto lettere er det for behandleren å hjelpe. Den kunnskapsrike og kompetente pasient har størst sjanse for å bli bra. Som en følge av dette er det utviklet en rekke selvhjelpsbøker. Forskningsresultater har vist at mange som lider av moderat depresjon, og til og med alvorlig depresjon, kan ha stort utbytte av å lese en selvhjelpsbok og gjøre de arbeidsoppgavene som anbefales der. Dette er hva vi kaller biblioterapi. Selvfølgelig kan pasienter med alvorlige problemer vanligvis trenge hjelp av en behandler, men en god selvhjelpsbok kan virke støttende og vil ofte bidra til raskere bedring. En av de mest brukervennlige og effektive selvhjelpsbøkene som noensinne er skrevet, er den du nå har i hendene. Psykiske lidelser er folkesykdommer. De vanligste er depresjoner, angstlidelser og misbruk eller avhengighet av rusmidler, og i løpet av livet vil om lag halvparten av oss måtte kjempe mot en psykisk lidelse. Det innebærer at vi nesten alle kommer i berøring med slike problemer. Kanskje du selv, et nært familiemedlem eller en venn en dag vil måtte kjempe mot et dårlig selvbilde eller følelsen av håpløshet. Dessverre medfører problemets omfang at helsevesenet ikke kan hjelpe alle. Det er derfor et stort behov for enkle og lett tilgjengelige metoder som mennesker kan benytte på egen hånd. Gode, vitenskapelig funderte selvhjelpsbøker er viktige hjelpemidler i arbeidet med å helbrede og forebygge psykiske lidelser, og det er gledelig at denne viktige boken nå er tilgjengelig på norsk. Egil W. Martinsen, Overlege, dr. med. Forskningsleder ved Modum Bad Leder av Norsk Forening for Kognitiv Terapi