Facebook   Twitter   LinkedIn

Kognitiv atferdsterapi mot angst og depresjon


Boken til David Burns er en av de mest brukte selvhjelpsbøker mot angst og depresjon i Norge og i mange andre land. Flere forskningsstudier viser at “Tenk deg glad! Håndbok” har minst like god effekt som antidepressiva, men uten bivirkninger!
Omslaget til Tenk deg glad! Håndbok om kognitiv terapi mot angst og depresjon

Bestille boken

Språk: Norsk (bokmål) Sideantall: 670 Ved kjøp direkte fra forlaget koster boken kr 293,-. Gratis frakt. Veiledende pris i vanlig bokhandel er kr 389,- Trykk på bestillingsknapp nedenfor for kjøp direkte fra forlaget. Faktura blir vedlagt boken. Stillingsbetegnelsene til fagpersoner som har uttalt seg om boken til Burns gjaldt da uttalelsene ble avgitt og kan ha endret seg senere. ISBN:9788291117669 Første gang utgitt i Norge i 2005.

Bestill fra forlaget her


Selvhjelpsbøker mot angst og depresjon basert på kognitiv terapi

Ordet kognisjon betyr kort fortalt det samme som tenkning. Tankene våre, både de bevisste og de mer ubevisste, har en kraftig innvirkning på våre følelser og sinnstemninger. Kognitiv atferdsterapi inneholder en rekke metoder som effektivt kan endre et uønsket tankemønster. Omfattende forskning viser at kognitiv terapi har en enestående virkning på lidelser som angst og depresjon. Mange fastleger, psykiatere og psykologer erkjenner effektiviteten av kognitiv terapi mot angst og depresjon. Rundt 25 prosent av befolkningen i Norge forventes å oppleve alvorlig depresjon i løpet av livet ifølge statistikken. Helsevesenet i Norge vil neppe noen gang få tilstrekkelige ressurser til å kunne tilby kognitiv terapi til dette store antallet mennesker som opplever en depresjon. Derfor anbefaler stadig flere fastleger, psykologer og psykiatere gode selvhjelpsbøker i kognitiv terapi. Bøkene anbefales gjerne brukt i samarbeid med fastlege, psykolog eller psykiater, eller på egen hånd. Boken til David Burns er en av de mest brukte selvhjelpsbøker mot angst og depresjon. Flere forskningsstudier viser at “Tenk deg glad! Håndbok” har minst like god effekt som antidepressiver. I England og i Skottland skriver fastleger “Tenk deg glad! Håndbok” ut på resept.


Tine Nordgreen er psykologspesialist og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen. Hun har siden 2007 forsket på utvikling, behandlingseffekt og implementering av digitale helsetjenester for psykiske lidelser. Hun etablerte i 2012 klinikken eMeistring eMestring er godkjent av Beslutningsforum for nye metoder i spesialisthelsetjenesten og tilbyr veiledet internettbehandling av blant annet depresjon, angst og angstlidelse. De som ønsker behandling via internett i en helseregion som enda ikke har fått eMestring kan søke hjelp hos eMestring Bergen. på Bjørgvin DPS, Haukeland Universitetssykehus som nå tilbyr veiledet internettbehandling for depresjon, panikklidelse og sosial angst. I denne videoen forteller hun om hvordan du kan oppnå gode resultater ved selvhjelp.Ønsker du flere gode videoer om kognitiv terapi kan vi anbefale deg filmarkivet til Norsk Forening for Kognitiv Terapi.I arkivet finner du et større utvalg av filmer om behandling av depresjon, men også behandling av angst, panikkangst, fobier mfl. Søvnvansker er også et tema i noen filmer.


Foreningen
Her finner du interessante artikler og innlegg om kognitiv terapi. Nettstedet inneholder også mye stoff for helsepersonell om utdanning, kurs og arrangementer.
tilbyr også kurs og videreutdanning for veiledere og terapeuter i kognitiv terapi.

Etter å ha fått hjelp av boken til David Burns er det mange som ønsker å anbefale boken og kognitiv terapi til andre. En god måte å gjøre det på er å legge ut lenker til https://angst-depresjon.no fra nettstedet ditt eller en organisasjon du er tilknyttet. Det er ikke nødvendig å spørre om tillatelse av forlaget.

David D. Burns: "Tenk deg glad! Håndbok"

Boken ble utgitt første gang i USA i 1990 og er en sterkt utvidet versjon av boken "Feeling Good The New Mood Therapy" som kom allerede i 1980. I Norge ble boken utgitt i 2005. Både den amerikanske og den norske utgaven er oppdatert en rekke ganger og er i 2023 antakelig den mest utprøvde selvhjelpsboken mot angst og depresjon som finnes. Den norske utgaven er spesielt tilpasset norske forhold gjennom et tett samarbeid mellom forfatter og forlag under oversettelsen. Forfatteren og psykiateren David D. Burns praktiserer fremdeles kognitiv terapi i USA, og det er neppe mange som kan måle seg med ham når det gjelder erfaringer som terapeut. Han er og har vært tilknyttet de fremste forskningsmiljøene på Harvard universitetet og Stanford universitetet som arbeider med hjerneforskning. Boken er i dag en klassiker i kognitiv terapi og en av de mest brukte selvhjelpsbøkene mot angst og depresjon i USA. Boken innledes med en grunnleggende, men lettlest innføring i den kognitive teorien som forklarer hvorfor mennesker blir deprimerte og engstelige. Dernest forklares et vidt spekter av de ulike metodene og teknikkene som brukes til å behandle depresjon og angst. De daglige selvhjelpsøvelsene koblet sammen med forståelsen av de kognitive feilene vi alle gjør hver dag (for eksempel at vi overgeneraliserer en uheldig opplevelse til å tro at vi faktisk er mislykkede personer) er spesielt nyttige. Boken er stappfull av nyttige og jordnære forklaringer, øvelser og eksempler, ukentlige tester og en daglig "stemningslogg" som alle kan utføre. Boken baserer seg på Aaron Becks kognitive teorier. Men David D. BurnsHer finner du informasjon om Burns forskning og legepraksis. er selv en av pionerene i utviklingen av kognitiv terapi, en hurtigvirkende medisinfri behandling opprinnelig utviklet for å hjelpe mennesker som lider av depresjon. Boken skal ikke bare leses en gang, men tas ned fra bokhyllen gang etter gang når du har glemt noe, eller ønsker å få hjelp til et spesielt problem. I "Tenk deg glad! Håndbok", tilpasser Burns kognitiv terapi til å avhjelpe mange av de hverdagsproblemene som angår de fleste av oss, som for eksempel kronisk angst, panikkanfall, fobier, stressproblemer, skyld og mindreverdighetsfølelse. Boken viser hvordan du kan fjerne psykiske hindringer for livsglede, som for eksempel angst for å bli satt på prøve, angst for å snakke i sosiale sammenhenger, tendens til å utsette viktige arbeidsoppgaver og tvil på dine egne evner og dyktighet. Med en dyptgående atskilt seksjon som handler om medisiner og medisinering mot psykiske lidelser er "Tenk deg glad! Håndbok" en uunværlig guide for å hjelpe mennesker til å forandre måten å tenke på, kontrollere følelsesmessige svingninger, forholde seg til oppskakende opplevelser og få det bedre med seg selv og andre mennesker.

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av depresjon (13. juni 2022)

Ifølge retningslinjene fra Helsedirektoratet anbefales kognitiv terapi og kognitiv atferdsterapi ved lett til moderat depresjon. I retningslinjene står det også at «Man bør vurdere å anbefale et assistert selvhjelpsprogram, med selvhjelpslitteratur eller nettbaserte programmer basert på prinsipper fra kognitiv atferdsterapi.» Og videre: «Antidepressiver anbefales ikke som initial behandlingsform.» Retningslinjene skal revideres og er fjernet fra nettsiden til Helsedirektoratet, men kan tilsendes ved forespørsel til redaksjonen[at]helsedir.no.