Kognitiv atferdsterapi mot angst og depresjon


Boken til David Burns er en av de mest brukte selvhjelpsbøker mot angst og depresjon i Norge og i mange andre land. Flere forskningsstudier viser at “Tenk deg glad! Håndbok” har minst like god effekt som antidepressiva, men uten bivirkninger!Forsiden av bokomslaget

Bestille boken

Språk: Norsk (bokmål) Sideantall: 670 Ved kjøp direkte fra forlaget koster boken kr 293,-. Gratis frakt. Veiledende pris i vanlig bokhandel er kr 389,- Trykk på bestillingsknapp nedenfor for kjøp direkte fra forlaget. Faktura blir vedlagt boken. Forlaget setter pris på lenker til https://www.angst-depresjon.no , og det er ikke nødvendig å spørre om tillatelse. Stillingsbetegnelsene til fagpersoner som har uttalt seg om boken til Burns gjaldt da uttalelsene ble avgitt og kan ha endret seg senere.

Bestill fra forlaget her

Selvhjelpsbøker mot angst og depresjon basert på kognitiv terapi

Ordet kognisjon betyr kort fortalt det samme som tenkning. Tankene våre, både de bevisste og de mer ubevisste, har en kraftig innvirkning på våre følelser og sinnstemninger. Kognitiv terapi inneholder en rekke metoder som effektivt kan endre et uønsket tankemønster. Omfattende forskning viser at kognitiv terapi har en enestående virkning på lidelser som angst og depresjon. Mange fastleger, psykiatere og psykologer erkjenner effektiviteten av kognitiv terapi mot angst og depresjon. Men helsevesenet i Norge vil neppe noen gang få tilstrekkelige ressurser til å kunne tilby kognitiv terapi til alle som opplever angst og depresjon. Derfor anbefaler stadig flere fastleger, psykologer og psykiatere gode selvhjelpsbøker i kognitiv terapi. Bøkene anbefales gjerne brukt i samarbeid med fastlege, psykolog eller psykiater, eller på egen hånd. Boken til David Burns er en av de mest brukte selvhjelpsbøker mot angst og depresjon. Flere forskningsstudier viser at “Tenk deg glad! Håndbok” har minst like god effekt som antidepressiver. I England og i Skottland skriver fastleger “Tenk deg glad! Håndbok” ut på resept.

David D. Burns: "Tenk deg glad! Håndbok"

Boken innledes med en lettlest innføring i den kognitive teorien som forklarer hvorfor mennesker blir deprimerte og engstelige. Dernest forklares et vidt spekter av de ulike metodene og teknikkene som brukes til å behandle depresjon og angst. De daglige selvhjelpsøvelsene koblet sammen med forståelsen av de kognitive feilene vi alle gjør hver dag (for eksempel at vi overgeneraliserer en uheldig opplevelse til å tro at vi faktisk er mislykkede personer) er spesielt nyttige. Boken er stappfull av nyttige og jordnære forklaringer, øvelser og eksempler, ukentlige tester og en daglig "stemningslogg" som alle kan utføre. Boken baserer seg på Aaron Becks kognitive teorier. Men David D. Burns er selv en av pionerene i utviklingen av kognitiv terapi, en hurtigvirkende medisinfri behandling opprinnelig utviklet for å hjelpe mennesker som lider av depresjon. Boken skal ikke bare leses en gang, men tas ned fra bokhyllen gang etter gang når du har glemt noe, eller ønsker å få hjelp til et spesielt problem. I "Tenk deg glad! Håndbok", tilpasser Burns kognitiv terapi til å avhjelpe mange av de hverdagsproblemene som angår de fleste av oss, som for eksempel kronisk angst, panikkanfall, fobier, stressproblemer, skyld og mindreverdighetsfølelse. Boken viser hvordan du kan fjerne psykiske hindringer for livsglede, som for eksempel angst for å bli satt på prøve, angst for å snakke i sosiale sammenhenger, tendens til å utsette viktige arbeidsoppgaver og tvil på dine egne evner og dyktighet. Med en dyptgående atskilt seksjon som handler om medisiner og medisinering mot psykiske lidelser er "Tenk deg glad! Håndbok" en uunværlig guide for å hjelpe mennesker til å forandre måten å tenke på, kontrollere følelsesmessige svingninger, forholde seg til oppskakende opplevelser og få det bedre med seg selv og andre mennesker.