Forside Tenk deg glad! Håndbok. Foto av David D. Burns
 

Språk: Norsk (bokmål)

Sideantall: 670

Veil. pris i bokhandel: kr 389,-

Boken kan kjøpes direkte fra forlaget, i vanlig bokhandel eller i nettbokhandel.

Ved kjøp direkte fra forlaget koster boken kr 293,- . Gratis frakt. Faktura blir vedlagt boken. Bestilling fra forlaget, klikk her

I Danmark kan boken kjøpes i vanlig bokhandel eller i nettbokhandel, feks.: www.saxo.com/dk

Forlaget setter pris på lenker til https://www.angst-depresjon.no Det er ikke nødvendig å spørre om tillatelse.

Alle stillingsbetegnelser og posisjoner til fagpersoner som har uttalt seg om bøkene til Burns på forlagets web-sider var gyldige da uttalelsene ble avgitt. Det kan ha forekommet endringer senere.


 

 

 

Nedenfor gjengis først utdrag fra David D. Burns innledning skrevet spesielt til den norske utgaven av boken. Dernest følger forordet forfattet av Egil W. Martinsen, overlege ved Modum bad da boken ble utgitt, nå professor og overlege ved Aker universitetssykehus, Oslo.

Fra innledningen til norsk utgave. Skrevet av David D. Burns:

... Etter at jeg var ferdig med spesialistutdanningen som psykiater, arbeidet jeg i flere år med forskning i biologisk psykiatri, et fag som er veldig populært i dag. Grunntanken var at depresjon og angst oppstår som følge av en kjemisk ubalanse i hjernen, og at man kunne helbrede pasienter ved hjelp av antidepressiver som øker nivåene av visse kjemiske substanser i hjernen, særlig serotonin, et av de kjemiske stoffene som formidler signaler mellom nervene. Teorien virket lovende, for den ga en klar og enkel forklaring på årsaken til emosjonelle lidelser, og den gjorde behandlingen enkel. Alt du trengte å gjøre var å skrive ut resepter på de riktige medisinene, så ville pasienten bli frisk.

Etter hvert ble jeg imidlertid klar over at denne behandlingsmåten medførte to problemer. For det første kunne jeg ikke finne noen entydige eller troverdige beviser på at depresjon, angst eller andre psykiske lidelser faktisk oppsto som følge av en kjemisk ubalanse i hjernen. For det andre fant jeg ingenting i min egen forskning som kunne støtte opp om teorien om at en økning av serotoninnivåene i hjernen ville kunne helbrede depresjon eller angst. Jeg ga antidepressiver og andre medisiner til et stort antall pasienter, men de fleste av dem ble ikke friske. Noen få hadde stor nytte av denne behandlingen, noen opplevde en viss bedring, men mange hadde liten eller ingen nytte av den. Jeg ble klar over at jeg trengte noe mer enn bare piller hvis jeg skulle hjelpe pasientene mine til å overvinne sin depresjon og angst og gi dem tilbake følelsen av selvrespekt og glede i dagliglivet.

I mange år prøvde jeg ut forskjellige typer samtaleterapi som et supplement til medisinene jeg skrev ut resept på, men disse metodene var heller ikke særlig effektive. Dette var den konvensjonelle typen av samtaleterapi, der pasientene gir uttrykk for sine følelser av verdiløshet, angst og sinne, mens terapeuten lytter og gir sin støtte. Pasientene ga nok uttrykk for følelsene sine, men det var sjelden de ble noe bedre av det. Kanskje kjenner du selv noen som i lengre tid har gått i slik terapi uten å oppleve noen vesentlige endringer. Så fikk jeg kjennskap til kognitiv terapi, en helt ny tilnærmingsmåte som baserte seg på tre enkle ideer:

1. Du føler slik du tenker. Følelsene dine er mer et resultat av tankene dine enn av hva som faktisk skjer med deg. Denne tanken kan spores helt tilbake til den greske filosofen Epiktet. For nesten to tusen år siden skrev han: ”Folk blir foruroliget, ikke av tingene som omgir dem, men av den oppfatningen de har av disse tingene.” Det er med andre ord tankene dine – ”kognisjonene” – som skaper følelsene dine. Og når du føler deg oppskaket, oversvømmes sinnet ditt av negative tanker. Hvis du føler deg deprimert, vil du kanskje rakke ned på deg selv med tanker som ”jeg er ikke noe tess”, ”jeg burde føle meg bedre enn det jeg gjør”, eller ”jeg blir aldri noe bedre; jeg er et håpløst tilfelle!” Hvis du har angst eller føler panikk, vil du antakelig si til deg selv at du er i fare, og at noe fryktelig er i ferd med å skje.

2. Depresjonen er verdens eldste bedrager. De negative tankene som gjør deg oppskaket, synes å være helt reelle og troverdige, men i virkeligheten er de nesten alltid ytterst forvrengte og ulogiske. Når du er deprimert eller har angst, forteller du deg selv ting som egentlig ikke er sanne. I denne boken vil du få kjennskap til ti vanlige ”tankefeller” som utløser depresjon, angst og sinne. Blant disse er alt-eller-intet-tenkning, emosjonell resonnering, burde-skulle-må-utsagn og bebreiding, for å nevne noen få.

3. Når du endrer din tenkemåte, kan du endre måten du føler på. Du kan overvinne de negative følelsene og komme deg ut av din triste sinnsstemning – i mange tilfeller veldig raskt – når du lærer deg å avsløre løgnen i de forvrengte, negative tankene som gjør at du føler deg elendig. Kognitiv terapi er basert på den bibelske forestillingen om at ”sannheten skal frigjøre dere”.

Da jeg første gang fikk høre om disse ideene, virket de nesten for gode til å være sanne, og de forekom meg å være enkle inntil det naive. Jeg var overbevist om at slike teknikker aldri ville ha noen effekt på mine pasienter, som hadde slike alvorlige lidelser. Men jeg bestemte meg for å prøve ut den nye metoden på noen av de vanskeligere tilfellene jeg behandlet, bare for å overbevise meg selv om at den ikke ville fungere. Men det gjorde den. Jeg så pasienter gjøre fremskritt som det ellers ville ha tatt årevis å oppnå, og i mange tilfeller flere tiår med lidelser å komme seg ut av. Når de begynte å friskne til, opplevde de plutselig en voldsom gledesfølelse. Mange fortalte at det var som å bli født på ny.

Nå har det gått tretti år, og metodene er like nyttige og har like stor helbredende virkning som da jeg først begynte å arbeide med dem på 1970-tallet. Selv om den kognitive terapien var ukjent den gang Feeling Good ble utgitt første gang i 1980, er den i dag den mest praktiserte formen for psykoterapi i USA, og den er blitt den formen for psykoterapi som det er gjort mest forskning på i historien. Kognitiv terapi har vist seg å være den mest effektive behandlingsmåten for depresjon og angst som finnes, både i et kort og i et langt tidsperspektiv.

Jeg synes det er en god nyhet at vi nå har medisinfrie metoder for behandling av depresjon og angst. De seneste studiene indikerer at kognitiv terapi, og ikke medisiner, burde være den høyest prioriterte metoden i behandling av milde, moderate og alvorlige depresjoner. Resultatene viser at kognitiv terapi er overlegen i forhold til behandling med medisiner*.

Det er imidlertid ikke snakk om et enten-eller. Noen kan ha nytte av å bruke medisiner, ja, de kan til og med redde liv, og det er absolutt mulig å kombinere medisinbehandling med bruken av de nye, medisinfrie teknikkene som er beskrevet i denne boken.

Finnes det så noe bevis for at en bok som denne kan være til hjelp for deg, eller for en du har kjær, dersom du lider av depresjon? I en serie kontrollerte studier gjorde dr. Forrest Scogin og hans kolleger ved University of Alabama nylig en undersøkelse av de antidepressive virkningene bruken av Tenk deg glad! Håndbok hadde for pasienter som led av alvorlige depresjoner.

Fotnoter(teksten fortsetter nedenfor):

*DeRubeis, R. J., Hollon, S. D. Amsterdam, J. D., Shelton, R. C., Young, P. R., Salomon, R. M., O’Reardon, J. P., Lovett, M. L., Gladis, M. M., Brown, L. L., & Gallop, R. (2005): Cognitive Therapy vs Medications in the Treatment of Moderate to Severe Depression. Archives of General Psychiatry, 62: ss 409-416. Sammendrag på internettadressen: http://archpsyc.ama-assn.org/cgi/content/abstract/62/4/409

Hollon, S. D., DeRubeis, R. J., Shelton, R. C., Amsterdam, J. D., Salomon, R. M., O’Reardon, J. P., Lovett, Young, P. R., Haman, K. L., Freeman, B. B., & Gallop, R. (2005): Prevention of Relapse Following Cognitive Therapy vs Medications in Moderate to Severe Depression. Archives of General Psychiatry, 62: ss 417-422. Sammendrag på internettadressen: http://archpsyc.amaassn.org/cgi/content/abstract/62/4/417

Cognitive therapy as good as antidepressants, effects last longer. Internett link: http://www.medicalnewstoday.com/medicalnews.php?newsid=22319#

Westra, H.A., & Stewart, S.H. (1998): Cognitive behavioral therapy and pharmacotherapy: Complementary or contradictory approaches to the treatment of anxiety? Clinical Psychology Review, 18 (3), ss 307-340. xviii

(Fortsettelse av teksten)
Denne undersøkelsen ble sponset av National Institute of Mental Health (NIMH). Forskerne ble overrasket da de oppdaget at to tre-deler av de deprimerte pasientene som fikk et eksemplar av Tenk deg glad! Håndbok, ble betydelig bedre eller helt friske i løpet av bare fire uker.*

Disse pasientene har også beholdt det de har vunnet; de har så langt ikke hatt behov for psykoterapi eller medisiner i løpet av oppfølgingsperioden på opptil tre år. Det er viktig å merke seg at pasientene i disse studiene ikke fikk noen annen behandling i løpet av denne perioden – ingen medisiner og ingen psykoterapi. Dette er ytterst lovende og tilsier at mange mennesker nå kan få hjelp raskt og med minimale kostnader. Denne typen terapi kalles ”biblioterapi”, og den får stadig flere tilhengere rundt om i verden.

Du kan anvende Tenk deg glad! Håndbok på to måter: Du kan lese boken og løse oppgavene på egen hånd, eller du kan arbeide med dem sammen med en terapeut. Personer med mer alvorlige depresjoner vil antakelig ha behov for terapi ansikt til ansikt, i tillegg til det de tilegner seg fra boken. Men uansett hvor lenge du har vært plaget, eller hvor intense følelsene av håpløshet og manglende egenverd kan være, er jeg overbevist om at disse teknikkene kan gjøre deg frisk mye raskere enn ellers.

Takk for at du tar denne boken i hånden. Jeg har mottatt tusenvis av hjertevarme brev fra personer som har lest Tenk deg glad! Håndbok, og som har ønsket å fortelle meg at boken forandret livet deres. Mange har beskrevet årevis, ja, tiår med mislykket behandling før de oppdaget denne boken. Jeg håper oppriktig at de ideene og metodene som presenteres her, vil være til hjelp også for deg, slik at du også kan tenke deg glad!


David Burns, M.D
Adjunct Clinical Professor i psykiatri og atferdsforskning
ved Stanford University School of Medicine, California

Fotnoter:

*Scogin, F., Hamblin, D., & Beutler, L. (1987): Bibliotherapy for depressed older adults: A self-help alternative.
The Gerontologist, 27, ss 383-387.

Scogin, F., Jamison, C., & Gochneaut, K. (1989): The comparative efficacy of cognitive and behavioral bibliotherapy for mildly and moderately depressed older adults. Journal of Consulting and Clinical
Psychology, 57, ss 403-407.

Scogin, F., Jamison, C., & Davis, N. (1990).:A two-year follow-up of the effects of bibliotherapy for depressed older adults. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 58, ss 665-667.

Scogin, F., Jamison, C., Floyd, M., & Chaplin, W. (1998): Measuring learning in depression treatment: A cognitive bibliotherapy test. Cognitive Therapy and Research, 22, ss 475-482.

Smith, N.M., Floyd, M.R., Jamison, C., & Scogin, F. (1997): Three-year follow-up of bibliotherapy for depression. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 65(2), ss 324-327.

 

Forord til den norske utgaven. Skrevet av overlege Egil W. Martinsen, Modum bad:

Utviklingen av kognitiv terapi startet i USA på slutten av 1960-tallet, som et alternativ til psykoanalysen. Psykiateren Aaron T. Beck regnes som metodens grunnlegger. Han er læremesteren til David Burns, og de har begge bidratt i videreutviklingen av behandlingsmetoden. Kognitiv terapi ble først benyttet ved depresjon, etter hvert også ved angstlidelser, og den anvendes nå ved de fleste psykiske lidelser. Effektiviteten av kognitiv terapi er blitt godt vitenskapelig dokumentert. I Norge har interessen for kognitiv terapi vært økende i de siste ti årene, og mange norske behandlere bruker nå denne behandlingsmetoden.

I kognitiv terapi rettes fokus på hvordan vi tenker og hva vi gjør, våre tanker og vår atferd. Angst, depresjon og andre negative følelsesmessige tilstander vedlikeholdes av negative tanker og uhensiktsmessig atferd. Mennesket har ikke mulighet til å forandre følelsene direkte. Det hjelper ikke å be en deprimert person om å få opp humøret, eller oppfordre en engstelig person til ikke å være redd. Men vi kan endre følelsene ved å endre våre tanker og vår atferd.

I kognitiv terapi legges det stor vekt på at pasientene deltar aktivt i behandlingen. De må gjøre arbeidsoppgaver mellom timene. Behandlerens rolle ligner på rollen til en idrettstrener, en coach. Vi vet alle at en idrettsutøver ikke kan bli mester bare ved å snakke med treneren. Tilsvarende blir engstelige og deprimerte pasienter vanligvis ikke friske av bare å snakke med sine behandlere. Egen innsats er nødvendig. Ved å diskutere og planlegge sammen med en trener eller behandler, kan arbeidet bli mer målrettet, og sannsynligheten for et godt teamarbeid og et vellykket resultat øker. En vanlig arbeidsoppgave er å be pasienten lese om sin psykiske lidelse og om behandlingen. Jo mer pasienten vet, desto lettere er det for behandleren å hjelpe. Den kunnskapsrike og kompetente pasient har størst sjanse for å bli bra. Som en følge av dette er det utviklet en rekke selvhjelpsbøker. Forskningsresultater har vist at mange som lider av moderat depresjon, og til og med alvorlig depresjon, kan ha stort utbytte av å lese en selvhjelpsbok og gjøre de arbeidsoppgavene som anbefales der. Dette er hva vi kaller biblioterapi. Selvfølgelig kan pasienter med alvorlige problemer vanligvis trenge hjelp av en behandler, men en god selvhjelpsbok kan virke støttende og vil ofte bidra til raskere bedring. En av de mest brukervennlige og effektive selvhjelpsbøkene som noensinne er skrevet, er den du nå har i hendene.

Psykiske lidelser er folkesykdommer. De vanligste er depresjoner, angstlidelser og misbruk eller avhengighet av rusmidler, og i løpet av livet vil om lag halvparten av oss måtte kjempe mot en psykisk lidelse. Det innebærer at vi nesten alle kommer i berøring med slike problemer. Kanskje du selv, et nært familiemedlem eller en venn en dag vil måtte kjempe mot et dårlig selvbilde eller følelsen av håpløshet. Dessverre medfører problemets omfang at helsevesenet ikke kan hjelpe alle. Det er derfor et stort behov for enkle og lett tilgjengelige metoder som mennesker kan benytte på egen hånd. Gode, vitenskapelig funderte selvhjelpsbøker er viktige hjelpemidler i arbeidet med å helbrede og forebygge psykiske lidelser, og det er gledelig at denne viktige boken nå er tilgjengelig på norsk.

Egil W. Martinsen,
Overlege, dr. med.
Forskningsleder ved Modum Bad
Leder av Norsk Forening for Kognitiv Terapi

 


   
DANOR Forlag AS - Tlf.: 37 08 85 97 - E-post: danor.forlag@online.no Adresse: Trommestadveien 34 - 4816 Kolbjørnsvik - Org.nr.: NO 961 422 434 MVA - Personvernerklæring og bruk av informasjonskapsler